Start
Logo W-MZHK

WARMISKO-MAZURSKI ZWIZEK
HODOWCW KONI w Olsztynie

ul. Niepodlegoci 53/55 p. 209
10-044 Olsztyn

tel. (089) 535-95-81; 0 602 799 587
email: konie_olsztyn@tlen.pl; biuro@konie.olsztyn.pl


nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0043 9780


Menu serwisu
Logowanie

Nie pamiŕtasz has│a?
Nie masz konta? Za│ˇ┐ je sobie
Statystyka
U┐ytkownicy: 1048
Newsy: 294
OdnoÂniki: 11
odwiedzaj▒cych: 10931417
Nag┬│├│wki RSS
Ostatnie og┬│oszenia


 
= Og│. z obrazkami
KOMUNIKAT NA TEMAT KONFERENCJI PO┬ŽWI├ŐCONEJ KONIKOM POLSKIM PDF Drukuj E-mail
Napisa│ Administrator   
wtorek, 03 lutego 2015

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierz┬▒t w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Je┬╝dziectwa Wydzia┬│u Bioin┬┐ynierii Zwierz┬▒t UWM w Olsztynie, Zak┬│ad Zachowania si├¬ Zwierz┬▒t IGiHZ PAN w Jastrz├¬bcu, Zwi┬▒zek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Zwi┬▒zek Hodowców Koni uprzejmie zapraszaj┬▒ do wzi├¬cia udzia┬│u w Mi├¬dzynarodowej konferencji naukowej pod tytu┬│em: "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych", która odb├¬dzie si├¬ w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7 – 9 wrze┬Ânia 2015 roku.

Konferencja organizowana jest z okazji 60. lat istnienia rezerwatowej hodowli koników polskich w PAN Popielno. Do udzia┬│u w konferencji oraz zg┬│aszania doniesie├▒ (komunikatów naukowych), dotycz┬▒cych koników polskich, zapraszamy zarówno przedstawicieli ┬Ârodowisk naukowych (uczelni wy┬┐szych, instytutów badawczych), jak i hodowców, u┬┐ytkowników oraz sympatyków tej rasy koni.

 

Ramowy program Konferencji:

07.09.2015 r. (poniedzia┬│ek) – I Sesja u┬┐ytkowa (PAN Popielno):

♦ ok. godz. 14.00 rozpocz├¬cie polowych prób u┬┐ytkowo┬Âci koników polskich (próby wierzchowe i zaprz├¬gowe)

 

08.09.2015 r. (wtorek) – II Sesja referatowo-doniesieniowa (DPT Wierzba):

♦ Otwarcie konferencji o godz. 930 i pierwsza cz├¬┬Â├Ž obrad, podczas których przewidywane s┬▒ referaty (wyst┬▒pienia ok. 25 min) nast├¬puj┬▒cych osób:

- prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM w Poznaniu)

- prof. dr hab. Tadeusz Jezierski i prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (IGiHZ PAN w Jastrzêbcu i UWM w Olsztynie)

- prof. dr hab. Anna Stachurska (UP w Lublinie)

- dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda (IGiHZ PAN w Jastrz├¬bcu)

- dr Kateryna Slivinska (Ukraina)
- Hardy Oelke (Niemcy)

- dr Cis van Vuure (Holandia)

♦ ok. godz. 1500 cd. obrad (sesja doniesieniowa): prezentacja doniesie├▒ zg┬│oszonych na konferencj├¬ (wyst┬▒pienia ok. 10-15 min)

09.09.2015r. (┬Âroda) – III Sesja hodowlana (PAN Popielno):

♦ godz. 9.30 przegl┬▒d hodowlany stada podstawowego grupy stajennej, wpis m┬│odych ogierów i klaczy do ksi├¬gi koników polskich,

♦ ok. godz. 12.00 (po przerwie kawowej) wspólny wyjazd do rezerwatu: zapoznanie si├¬ z rewirami bytowania poszczególnych tabunów, informacja nt. podstawowych zasad prowadzenia hodowli rezerwatowej, obserwacja koników rezerwatowych,

♦ ok. godz. 15.00 – 16.00 obiad i zako├▒czenie konferencji

 
Orientacyjne koszty uczestnictwa w Konferencji wynosz┬▒:

· Udzia┬│ w sesjach I, II i III (u┬┐ytkowej, referatowo-doniesieniowej i hodowlanej) – ok. 250 z┬│ (op┬│ata pe┬│na); koszty obejmuj┬▒: wy┬┐ywienie (1 dzie├▒: obiad i kolacja grillowa, 2 dzie├▒: obiad, uroczysta kolacja, 3 dzie├▒: obiad oraz kawa, herbata i inne napoje podczas przerw w sesjach), materia┬│y zjazdowe, wynaj├¬cie sali i sprz├¬tu multimedialnego, mikrobusów i in. koszty organizacyjne

· Udzia┬│ w sesjach II i III (referatowo-doniesieniowej i hodowlanej) – ok. 230 z┬│ (koszty obejmuj┬▒ j.w. poza obiadem 1 dnia)

· Noclegi w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie (40 miejsc) – standard hotelowy, w cen├¬ noclegu wliczone jest ┬Âniadanie:

- nocleg w pokoju 1 – osobowym 130 z┬│/osoby
- nocleg 1 osoby w pokoju 2 os. 90 z┬│/osoby
- nocleg 1 osoby w pokoju 3-4 os. 75 z┬│/osoby

· Noclegi w PAN Popielno (ok. 40 miejsc) – pokoje go┬Âcinne o ró┬┐nym standardzie (cena bez ┬Âniadania, które mo┬┐na zamówi├Ž na miejscu w barze „Kamyczek” - koszt ok. 10-15 z┬│):

- noclegi w pokojach wieloosobowych (wspólna ┬│azienka) – 25 z┬│/osoby
- noclegi w pokojach 1-2 osobowych (z ┬│azienk┬▒): 50-100 z┬│/osoby
 

Referaty plenarne oraz doniesienia naukowe opublikowane zostan┬▒ w materia┬│ach konferencyjnych. Planujemy, i┬┐ referaty zostan┬▒ zamieszczone w ca┬│o┬Âci, natomiast doniesienia w formie 1-stronicowych streszcze├▒ lub w formie powszechnie obowi┬▒zuj┬▒cej przy zg┬│aszaniu komunikatów naukowych na zjazdy naukowe, gdzie 1 strona maszynopisu obejmuje: wst├¬p, materia┬│ i metody, wyniki i dyskusj├¬, podsumowanie i wnioski.

Szczegó┬│owe informacje dotycz┬▒ce nadsy┬│ania doniesie├▒ naukowych, prze┬Âlemy do tych osób, które w zg┬│oszeniu wst├¬pnym zadeklaruj┬▒ przygotowanie komunikatu i podadz┬▒ jego temat (pe┬│ne teksty zg┬│oszonych referatów i doniesie├▒ musz┬▒ zosta├Ž przes┬│ane do organizatorów najpó┬╝niej do dnia 31.05.2015 r.).

 

Uprzejmie prosimy o przes³anie do dnia 31.03.2015 roku wstêpnego zg³oszenia uczestnictwa w konferencji drog± pocztow± na adres Sekretarza Konferencji:

Dr in┬┐. Ewa Jastrz├¬bska, Katedra Hodowli Koni i Je┬╝dziectwa, Wydzia┬│ Bioin┬┐ynierii Zwierz┬▒t UWM, ul. Prawoche├▒skiego 2, 10-719 Olsztyn, [tel. (89) 523 44 94 lub 523 33 96] lub elektronicznie, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieŠ w│▒czony Javascript by go zobaczyŠ

Szczegó┬│owy program i ostateczne koszty udzia┬│u w Konferencji zostan┬▒ przedstawione w komunikacie nr 2, który zostanie rozes┬│any w pierwszej po┬│owie kwietnia 2015 roku.

 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski

 

Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 03 lutego 2015 )
 
< Poprzedni   Nastŕpny >
Copyright © 2010 | P. P. H. U. NetMas Piotr Malanka | Design by NetMas
© 2023 Warmi˝sko-Mazurski Zwi▒zek Hodowcˇw Koni w Olsztynie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.