Cennik op┬│at zootechnicznych - 2013
Napisa│ Administrator   
niedziela, 11 sierpnia 2013

Cennik op┬│at zootechnicznych Obowi┬▒zuj┬▒cy od 19.08.2013
w Warmi├▒sko-Mazurskim Zwi┬▒zku Hodowców Koni w Olsztynie

Lp. Op┬│ata Dla
cz┬│onków
Dla niezrzeszonych

1

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej klaczy m┬│odej OKM

20,00

30,00

2

Wpis do Ksiêgi Klaczy WKM

20,00

30,00

3

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej klaczy starszej OKS

- klacz bez ┬╝rebaka

10,00

5,00

15,00

10,00

4

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej ogiera m┬│odego OOM

20,00

30,00

5

Wpis do Ksiêgi Ogiera WOM

150,00

200,00

6

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej ogiera starszego OOS

50,00

70,00

7

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej ogiera w polowej wst├¬pnej próbie dzielno┬Âci (z,hc,kn,kuc) POW

10,00

15,00

8

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielno┬Âci (z,hc,kn,kuc) POZ

100,00

150,00

9

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej klaczy w polowej próbie dzielno┬Âci PK

50,00

75,00

10

Ocena warto┬Âci u┬┐ytkowej ┬╝rebi├¬cia rocznego i dwuletniego O┬Č

5,00

10,00

 

11

Przegl┬▒d punktu kopulacyjnego

 

20,00

-

12

Oznakowanie konia za pomoc┬▒ elektronicznego no┬Ânika informacji (czip)

49,70

49,70

13

Paszport opis s┬│owny i graficzny, oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20

79,20

14

Zarejestrowanie konia

 

41,80

41,80

15

Wydanie paszportu

 

4,00

4,00

16

Zmiana posiadacza

 

11,00

11,00

17

Duplikat paszportu

 

150,00

150,00

18

Duplikat dokumentu hodowlanego

 

70,00

100,00

19

Rejestr ogierów

 

10,00

10,00

20

Wpisowe

 

-

50,00

21

Sk┬│adka cz┬│onkowska* rocznie

 

50,00

-

22

Za┬Âwiadczenie o zarejestrowanych koniach

20,00

20,00

* nie op┬│acenie sk┬│adki przez kolejne 2 lata, powoduje skre┬Âlenie z listy cz┬│onków W-MZHK w Olsztynie

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 20 sierpnia 2013 )