O nas ...
Napisa│ Administrator   
poniedzia│ek, 03 listopada 2014

Dnia 18.04.2012r. odby┬│ si├¬ Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów
Warmi├▒sko-Mazurskiego Zwi┬▒zku Hodowców Koni w Olsztynie.

Biuro

Kierownik: lek. wet. Marek Morawiec
G┬│ówny Ksi├¬gowy: mgr Ma┬│gorzata Dziadura
G┬│ówny Specjalista mgr in┬┐. Agnieszka Zieli├▒ska
G┬│ówny Specjalista: mgr in┬┐. Adam Dom┬┐a┬│a
Starszy Specjalista: Katarzyna Pryszlak
Specjalista: mgr in┬┐. Agnieszka Ro┬┐ko
Specjalista: mgr Marta Zambrzycka

 

Sk┬│ad Zarz┬▒du W-MZHK w Olsztynie

Prezes: Henryk Kuhn – Wilczkowo, pow. lidzbarski
Wiceprezes: Jerzy Gawarecki – Wiartel, pow. piski
Skarbnik: Andrzej Kornacki – Hartowiec, pow. dzia┬│dowski
Sekretarz: Mateusz Kaca – Jurki, pow. ostródzki
Cz┬│onek zarz┬▒du: Jolanta Tulisow – Narusa, pow. braniewski

 

Sk┬│ad Komisji Rewizyjnej

Przewodnicz┬▒cy: Jaros┬│aw Wolak – Dobre Miasto pow. olszty├▒ski
Z-ca Przewodnicz┬▒cego: Kazimierz Iwaszko - Che┬│chy pow. e┬│cki
Cz┬│onek Komisji: Tomasz Symonowicz – Jedzbark, pow. olszty├▒ski

 

Sk┬│ad S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego

Przewodnicz┬▒cy: Beata Buszowiecka – Wolnica, pow. lidzbarski
Z-ca Przewodnicz┬▒cego: Adam Wydra – Borowski Las, pow. mr┬▒gowski
Cz³onek S±du Kole¿eñskiego: Janusz Nowak - Wêgle ¯ukowo, pow. elbl±ski

 

Ostatnia aktualizacja ( poniedzia│ek, 03 listopada 2014 )