Start
Logo W-MZHK

WARMISKO-MAZURSKI ZWIZEK
HODOWCW KONI w Olsztynie

ul. Niepodlegoci 53/55 p. 209
10-044 Olsztyn

tel. (089) 535-95-81; 0 602 799 587
email: konie_olsztyn@tlen.pl; biuro@konie.olsztyn.pl


nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0043 9780


Menu serwisu
Logowanie

Nie pamiŕtasz has│a?
Nie masz konta? Za│ˇ┐ je sobie
Statystyka
U┐ytkownicy: 1048
Newsy: 294
OdnoÂniki: 11
odwiedzaj▒cych: 10931379
Nag┬│├│wki RSS
Ostatnie og┬│oszenia


 
= Og│. z obrazkami
Jesienna kwalifikacja ogier├│w rasy huculskiej do hodowli. Termin zg┬│osze├▒ 12 wrze┬Ânia 2014 r.
Napisa│ Administrator   
Âroda, 27 sierpnia 2014

Kwalifikacje m┬│odych ogierów huculskich 2014


Informujemy zainteresowanych hodowców oraz w┬│a┬Âcicieli koni rasy huculskiej, ┬┐e zgodnie z ustaleniami Komisji Ksi├¬gi Stadnej, tegoroczna kwalifikacja m┬│odych ogierów rasy huculskiej do wpisu do ksi├¬gi stadnej odb├¬dzie si├¬ w dniach 15-17 pa┬╝dziernika 2014 r.

Do kwalifikacji mo┬┐na przedstawi├Ž ogiery urodzone do dnia 31 maja 2012 r.

Ogiery nale┬┐y zg┬│asza├Ž do biura Polskiego Zwi┬▒zku Hodowców Koni za po┬Ârednictwem w┬│a┬Âciwych OZHK / WZHK do dnia 12 wrze┬Ânia 2014 r., podaj┬▒c:

 • nazw├¬ i numer identyfikacyjny ogiera;
 • aktualny telefon kontaktowy do w┬│a┬Âciciela ogiera;
 • wst├¬pn┬▒ bonitacj├¬ ogiera;
 • 3 podstawowe wymiary ogiera.

Komisja Ksi├¬gi Stadnej ustali konkretne miejsca i terminy kwalifikacji na podstawie liczby ogierów oraz regionów, z których pochodz┬▒ zg┬│oszone do kwalifikacji ogiery (minimalna liczba ogierów przedstawionych do kwalifikacji w danym miejscu – 5 sztuk). W ka┬┐dym z wyznaczonych miejsc kwalifikacji w godzinach 7.00-9.30 przewidziana jest obowi┬▒zkowa identyfikacja oraz mierzenie zg┬│oszonych wcze┬Âniej do PZHK koni. Bezpo┬Ârednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mog┬▒ zalicza├Ž wst├¬pn┬▒ prób├¬ polow┬▒. Przypominamy jednocze┬Ânie, ┬┐e od dnia 1 maja 2014 r. przy wpisie do ksi├¬gi stadnej ogiera, który zaliczy┬│ zasadnicz┬▒ prób├¬ dzielno┬Âci, nie jest wymagana próba wst├¬pna.

Informujemy równie┬┐, ┬┐e zgodnie z Uchwa┬│┬▒ Zarz┬▒du G┬│ównego, w┬│a┬Âciciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do ksi├¬gi stadnej zobligowani s┬▒ do uiszczenia, najpó┬╝niej do 26 wrze┬Ânia 2014 r. (pi┬▒tek) op┬│aty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysoko┬Âci 100 z┬│ za ka┬┐dego ogiera zg┬│oszonego do kwalifikacji. Na przelewie nale┬┐y nanie┬Â├Ž adnotacj├¬ „Zg┬│oszenie ogiera huculskiego”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikacj├¬ (bez wzgl├¬du na przyczyn├¬) op┬│ata kwalifikacyjna nie b├¬dzie zwracana.

Mo┬┐liwe jest zg┬│oszenie ogiera i uregulowanie op┬│aty kwalifikacyjnej po 26 wrze┬Ânia 2014 r. W takim przypadku op┬│ata kwalifikacyjna wynosi 200 z┬│ i musi by├Ž wp┬│acona najpó┬╝niej do 14 pa┬╝dziernika 2014 r. do godz. 14:00 (decyduje data zaksi├¬gowania wp┬│aty na koncie PZHK lub przes┬│ania do PZHK potwierdzenia wp┬│aty). Zg┬│oszenia i/lub wp┬│aty po tym terminie nie b├¬d┬▒ uwzgl├¬dniane. Brak wp┬│aty spowoduje nieuj├¬cie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

 
80. Krajowy Czempionat Koni Arde├▒skich 27 lipca 2014 r. Libramont Chevigny
Napisa│ Administrator   
poniedzia│ek, 18 sierpnia 2014

W dniach 25 – 28 lipca odby┬│y si├¬ najwi├¬ksze w Europie 80. Targi Rolnicze i Le┬Âne w Libramont – Chevigny (Belgia), którym towarzyszy┬│y tak┬┐e pokazy konne oraz Mi├¬dzynarodowy, a nast├¬pnie Krajowy Czempionat Koni Arde├▒skich. Po raz pierwszy w historii w Mi├¬dzynarodowym Czempionacie Ogierów Arde├▒skich udzia┬│ wzi├¬┬│y polskie konie. We wspó┬│pracy z OZHK w Olsztynie, Lublinie i Bia┬│ymstoku oraz PZHK, polskie ardeny na arenie mi├¬dzynarodowej zaprezentowali hodowcy z Podlasia i Lubelszczyzny. Dwa polskie ogiery: Qeo AWG (Catalan des Aubepines – Quidame de Fleville/Lutteur Ruisseau) w┬│asno┬Âci Andrzeja ┬Žlepowro├▒skiego z woj. podlaskiego i Kanton (Sultan de la Chapelle – Kady de Fresnoy/Fury du Vallon) w┬│asno┬Âci Zbigniewa Soko┬│owskiego z woj. lubelskiego, konkurowa┬│y z ardenami belgijskimi, francuskimi, luksemburskimi i szwedzkim. Na tle ca┬│ej stawki ardenów, nasze konie prezentowa┬│y si├¬ bardzo dobrze, jednak wed┬│ug mi├¬dzynarodowej komisji UECRA, polskie ardeny s┬▒ za wysokie i zbyt d┬│ugie. Tamtejszy wzorzec d┬▒┬┐y do sylwetki konia, która da┬│aby wpisa├Ž si├¬ w kwadrat. Tytu┬│ mi├¬dzynarodowego czempiona ogierów arde├▒skich zdoby┬│ gniadodereszowaty Albion d’Halvigne, za┬ wiceczempiona – gniady Martell (genetyczny brat ogierów Marino i Martin, które stacjonuj┬▒ w Polsce), urodzony w Szwecji, wychowany w Polsce, a uznany ostatecznie we Francji.

Image here:
Image here:

Ostatnia aktualizacja ( poniedzia│ek, 18 sierpnia 2014 )
Czytaj ca│oŠ...
 
Do┬┐ynki - Sypitki, 31 sierpnia 2014
Napisa│ Administrator   
sobota, 09 sierpnia 2014

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 09 sierpnia 2014 )
 
MPMK 2014
Napisa│ Administrator   
Âroda, 30 lipca 2014
Mistrzostwa Polski M┬│odych Koni za pasem
 
 
Zbli┬┐aj┬▒ si├¬ du┬┐ymi krokami fina┬│y MPMK. Niebawem poznamy najlepsz┬▒ ko├▒sk┬▒ m┬│odzie┬┐ w dyscyplinach skoków przez przeszkody, uje┬┐d┬┐enia, wrzechstronnego konkursu konia wierzchowego, powo┬┐enia oraz sportowych rajdów konnych. Warto zobaczy├Ž kwiat m┬│odych koni... Do czego zach├¬caj┬▒ Polski Zwi┬▒zek Je┬╝dziecki, Polski Zwi┬▒zek Hodowców Koni oraz organizatorzy poszczególnych MPMK 2014.
 
Wkrótce rusza cykl fina┬│ów Mistrzostw Polski M┬│odych Koni hodowli krajowej i zagranicznej. Rozpoczn┬▒ je zawody w skokach przez przeszkody, które odb├¬d┬▒ si├¬ na tere­nie Stowarzyszenia Agro-Aves Gajewniki w Gajewnikach.
Ta, jak wa┬┐na dla m┬│odych koni impreza w tym roku zostanie rozegrana wyj┬▒tkowo w dniach czwartek 28 sierpnia - sobota 30 sierpnia. Poza tym po raz pierwszy w historii sko­ko­wych MPMK zawodnicy i konie stan┬▒ w szranki o Grand Prix Ogierów (dla 7-letnich i starszych koni). Do wygrania jest tutaj a┬┐ 21.000 z┬│otych!!! (szczegó┬│y, patrz propozycje). Z nowo┬Âci godnych zwrócenia uwagi - rozegrany zostanie tak┬┐e Czempionat Koni w Sko­kach Luzem – koni rasy polski ko├▒ szlachetny pó┬│krwi (sp) oraz rasy wielkopolskiej (wlkp) dotowany kwot┬▒ 14.000 z┬│otych!!! Organizatorem obu propozycji jest Polski Zwi┬▒zek Hodowców Koni.
 
Przypomnijmy, i┬┐ ca┬│kowita pula nagród w skokowym MPMK 2014 wynosi blisko 100.000 z┬│otych.
 
Jako kolejne w ramach MPMK zostan┬▒ rozegrane zawody w Sportowych Rajdach Konnych w Koczku, a nast├¬pnie w powo┬┐eniu zaprz├¬gami jednokonnymi w Kwiekach, których organizatorem jest Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych.
 
Tymczasem O┬Ârodek Je┬╝dziecki „Stragona” w Strzegomiu b├¬dzie gospodarzem dwóch ostatnich imprez rangii mistrzostw m┬│odych koni – w WKKW i w uje┬┐d┬┐eniu.
 
Jak co roku honorowy patronat nad MPMK obj┬▒┬│ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizacj├¬ zawodów wspieraj┬▒ sponsorzy i partnerzy w┬Âród których s┬▒ m.in.: Agencja Nieruchomo┬Âci Rolnych, Allflex, Equinox, Polish Prestige, Roja, Wadim Plast oraz Master Film Ltd.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i w┬│a┬Âcicieli koni, zawodników, a tak┬┐e ca┬│┬▒ sympatyzuj┬▒c┬▒ z je┬╝dziectwem publiczno┬Â├Ž.
 
Terminy zawodów MPMK 2014
 
 • Skoki przez przeszkody – Gajewniki, 28-30 sierpnia
 • Sportowe rajdy konne – Koczek, 5-7 wrze┬Ânia
 • Powo┬┐enie zaprz├¬gami jednokonnymi – Kwieki, 12-14 wrze┬Ânia
 • WKKW – Strzegom, 19-21 wrze┬Ânia
 • Uje┬┐d┬┐enie – Strzegom, 3-5 pa┬╝dziernika

 

Wiêcej informacji znajduje siê w pliku ...

 

 

Ostatnia aktualizacja ( Âroda, 30 lipca 2014 )
 
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastŕpna > Ostatnia >>

Copyright © 2010 | P. P. H. U. NetMas Piotr Malanka | Design by NetMas
© 2023 Warmi˝sko-Mazurski Zwi▒zek Hodowcˇw Koni w Olsztynie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.